Regulamin

Home / Regulamin

Zarezerwuj wizytę w “Zacisze Urody”


Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z warunkami korzystania ze strony www.zaciszeurody.eu

Rejestracja elektroniczna, dostępna za pośrednictwem strony www.zaciszeurody.eu, wymaga zgody użytkownika na korzystanie z plików cookies. W związku z powyższym korzystanie z rejestracji elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z plików cookies.

 1. Dane dotyczące użytkowników strony www.zaciszeurody.eu przetwarzane są przez Zacisze Urody Agnieszka Sztafińska, ul. Karniszewicka 89, 95-200 Pabianice, NIP: 5140132744, Regon: 363384189 zwaną dalej salonem kosmetycznym, będącą w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. Gromadzone dane przetwarzane są zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkownika na podstawie jego działań w zakresie korzystania ze strony www.zaciszeurody.eu, lub na podstawie innych przesłanek dopuszczonych ustawowo, legalizujących przetwarzanie danych, głównie w celu rejstracji usług kosmetycznych w salonie kosmetycznym, zgodnie z wymogami prawa polskiego, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 3. Strona WWW salonu kosmetycznego nie gromadzi danych użytkowników w sposób automatyczny, gdyż zawsze dzieje się to w następstwie odpowiednich i celowych działań użytkowników, w szczególności działań związanych z procesem rejestracji usług kosmetycznych w salonie kosmetycznym.
 4. Zbiór danych osobowych przechowywany jest na dedykowanych serwerach administratora Nakiedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wejherowie, przy ul. 3 Maja 15/4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000613743, NIP 5882417353, REGON 364245886, adres e-mail: iod@nakiedy.pl.
 5. W celu skorzystania z usługi rejestracji  internetowej świadczonej przez salon kosmetyczny, wymagane jest dokonanie przez użytkownika stosownego zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza rejestracji. Formularz zawiera szereg pól obejmujących między innymi dane umożliwiające określenie tożsamości zamawiającego (dane osobowe), przy czym obligatoryjne jest wypełnienie niektórych z nich, wskazanych jako informacje wymagane.
 6. Każdemu użytkownikowi wypełniającemu formularz i udostępniającemu salonowi kosmetycznemu swoje dane osobowe, salon kosmetyczny umożliwia dostęp do jego danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
 7. Salon kosmetyczny nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom chyba, że dzieje się to na życzenie użytkownika, za jego wyraźną zgodą, lub też na żądanie organów państwa uprawnionych na postawie prawa i prowadzonych przezeń postępowań.
 8. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych, salon kosmetyczny stosuje mechanizmy tzw. cookies, a zatem informacje generowane przez serwery wykorzystywane przez salon kosmetyczny na urządzeniu końcowym użytkownika, które te same serwery mogą ponownie odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, jak również salon kosmetyczny może wykorzystywać inne technologie o funkcjach podobnych lub tożsamych z mechanizmem cookies.
 9. W niniejszym dokumencie opisującym politykę prywatności, informacje dotyczące mechanizmu cookies znajdują zastosowanie również w przypadku innych, podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych.
 10. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne (pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony WWW salonu kosmetycznego. Zawierają z reguły nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.
 11. Pliki cookies wykorzystywane są zazwyczaj w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych serwisów,  szczególnie pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu internetowego z niego korzystają, w celu ulepszania ich struktury i zawartości
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wprowadzać danych uwierzytelniających, a w przypadku formularzy zamówieniowych, możliwe jest podzielenie procesu zamówieniowego na mniejsze etapy rozłożone na kilka podstron
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
 12. W ramach strony WWW udostępnianej przez salon kosmetyczny możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu
  • służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu
  • umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu
  • umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez użytkownika ustawień oraz wpisów w formularzu zamówieniowym
 13. W większości przypadków oprogramowanie do korzystania z serwisów WWW (przeglądarka internetowa),  domyślnie pozwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą w dowolnym momencie dokonać  zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub też informować o ich każdorazowej chęci zamieszczenia w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 14. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym strona WWW salonu kosmetycznego będzie mogła uzyskiwać dostęp do tych informacji przy kolejnej wizycie użytkownika.
 15. Wyłączenie mechanizmów cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach strony WWW salonu kosmetycznego, zwłaszcza rezerwacji usług przez internet. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych salonu kosmetycznego.
 16. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego salonu kosmetycznego, a następnie wykorzystywane przez partnerów salonu kosmetycznego, jednak wyłącznie w zakresie świadczenia usług oprogramowania w postaci usługi, celem zapewnienia najwyższej jakości usług.
 17. Wysokość Zaliczki uzależniona jest każdorazowo od rodzaju usługi i jest płatna podczas rezerwacji online. Zaliczke można zaplacić za pośrednictwem portalu przelewy24 lub wpłata na konto podane na stronie www.zaciszeurody.eu/kontakt/.
 18. W przypadku chęci rezygnacji z wykonywania usługi, na poczet którego opłacona została zaliczka, Klient musi odwołać rezerwacje najpóźniej 7 dni przed data wizyty w innym wypdku zaliczka nie podlega zwrotowi na rzecz Klienta.
 19. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty w salonie kosmetycznym, ul.Karniszewicka 89 lub pocztą elektroniczną na adres salon@zaciszeurody.eu

Pozostałe

 1. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: salon@zaciszeurody.eu lub osobiście w salonie kosmetycznym.
 2. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do zaleceń wykonującego usługę nie będą przez Usługodawcę rozpatrywane.
 3. Usługodawca zobowiązany jest do rozstrzygnięcia reklamacji w terminie czternastu dni od daty otrzymania reklamacji.

ZACISZE URODY
AGNIESZKA SZTAFIŃSKA
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE